Kameravalvonnan tietosuojaseloste

Kameravalvonta - Tietosuojaseloste (28.11.2023)

1. Rekisterinpitäjä

Hairmail Oy
Y-tunnus: 0927969-3
Osoite: Santaradantie 10, 01370 Vantaa
Puhelin: 09 2538 5800
Sähköposti: asiakaspalvelu@hairmail.net

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Asko Toivola
Puhelin: 045 679 711, sisältää vastaajapalvelun ja SMS-viestit
Sähköposti: asko.toivola@hairmail.net

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Kameravalvonnan tarkoituksena on:

  • työntekijöiden, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden turvallisuuden varmistaminen
  • omaisuuden suojaaminen
  • turvallisuutta tai omaisuutta vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäiseminen tai selvittäminen
  • omaisuuteen kohdistuvien rikosten estäminen ja selvittäminen.

Kameravalvonta perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, jotka lueteltu yllä.

4. Rekisteröityjen ryhmät ja tietolähteet

Rekisterinpitäjällä on tallentavia kameroita myymälöissään: Kampissa, Tikkurilassa myös toimistossa ja varastolla, Turussa, Tampereella ja Oulussa. Kamerat kuvaavat koko ajan ja tallentavat kameravalvonnan piiriin kuuluvalla alueella liikkuvia henkilöitä, jotka ovat rekisterinpitäjän asiakkaita, potentiaalisia asiakkaita, työntekijöitä, yhteistyökumppaneita tai kiinteistön omistajia ja huoltomiehiä.

Tallennetusta aineistosta käy ilmi tapahtumapäivämäärä ja -kellonaika. Ääntä ei tallenneta. Myymälöissä tapahtuvasta kameravalvonnasta ilmoitetaan kyltein. Lisäksi kameravalvonnan tietosuojaseloste on kaikkien luettavissa kyltissä näkyvän QR-koodin kautta.

5. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Kameravalvontajärjestelmät ovat suljetussa verkossa. Pääsy sähköisesti tallennettuihin rekisteritietoihin on rajattu. Kuva- ja videotallenteita pääsevät katsomaan ja käsittelemään vain ne työntekijät tai valvontajärjestelmän edustajat, jotka vastaavat kameravalvontalaitteiden käytöstä ja/tai ylläpidosta ja jotka ovat siihen työnsä puolesta oikeutettuja. Tallenteiden käsittelyssä noudatetaan erityistä huolellisuutta.

6. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään keskimäärin kaksi viikkoa, minkä jälkeen ne poistuvat järjestelmästä automaattisesti. Vanhentuneita tai tarpeettomia tietoja ei säilytetä. Mikäli tallenteita tarvitaan edellä kerrottuihin tarkoituksiin pidempi aika, tallenteita säilytetään niin kauan kuin tarve edellyttää.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteritietoja ei pääsääntöisesti luovuteta muille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa mm. viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot
  • vaatia virheellisen tiedon korjaamista
  • tietyissä tilanteissa pyytää tietojensa poistamista, käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä
  • tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

9. Muut oikeudet ja velvollisuudet

Rekisterinpitäjän on informoitava kameravalvonnasta selkeästi ja näkyvästi myymälän tiloissa. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä ilmoitus valvontaviranomaiselle, jos epäilee, että rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja tietosuojasäännösten vastaisesti. Ilmoitus tehdään tietosuojavaltuutetulle tämän antamien ohjeiden mukaisesti: https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 566 6700
Kirjaamo: 029 566 6768